راه اندازی رستوران فرانسوی،راه اندازی فست فود،راه اندازی فودکرت،مشاوره رستوران،مشاوره فست فود،مشاوره راه اندازی رستوران،شف ویوو،شف وحید بخشی،رستوران بین المللی،فودکرت بین المللی،فود کورت بین المللی،راه اندازی فود کورت

مارس 4, 2020
گلوتن در خمیر پیتزا

ناگفته های خمیر

گلوتن چیست؟ گلوتن، پروتئینی است که مسوول شکل گیری خمیر می باشد. بعد از آنکه ما آب را با آرد مخلوط می کنیم،زنجیره های گلوتن شروع […]
تماس بگیرید:

راه اندازی رستوران فرانسوی،راه اندازی فست فود،راه اندازی فودکرت،مشاوره رستوران،مشاوره فست فود،مشاوره راه اندازی رستوران،شف ویوو،شف وحید بخشی،رستوران بین المللی،فودکرت بین المللی،فود کورت بین المللی،راه اندازی فود کورت