مطالب توسط

برند سازی شخصی سیاسی

برندسازی شخصی سیاسی چیست؟ امروز ما در عصر برندها زندگی می‌کنیم و برندسازی به یک ضرورت تبدیل شده است. فهم این موضوع نه فقط برای حوزه‌های اقتصادی و تجاری بلکه برای سایر حوزه‌ها از جمله سیاست هم بسیار مهم است. امروز بسیاری از شرکت‌های تجاری از دغدغه فروش خود محصول عبور کرده‌اند و با این […]

برند سازی شخصی

برندینگ شخصی افراد ،موضوعی تخصصی و چند لایه است که یک شبه حادث نمی شود. با داشتن یک برنامه منسجم استراتژیک، رسیدن به یک جایگاه فردی نشان دار، حادث می شود. در این برنامه، وضعیت فعلی و وضعیت دلخواده ترسیم می گردد و با کمک تاکتیک های مختلف برندینگ و تبلیغات ، اعم از تبلیغات […]