مارکتینگ، برندینگ بازاریابی و بازارسازی و در نهایت تبدیل مخاطب به مشتری

Header-Image-1-min (1)
Brush (1)

قیف بازاریابی به ما می آموزد که برای هر عملیات خرید، یک مسیر 5 تا 7 مرحله ای طی می شود.

از نا آگاهی کامل تا یک مشتری خوب و وفادار، مسیرهایی طی می شود. این خطوط، مهندسی دارد. یعنی باید بدانیم که مخاطب از کجا شروع کند تا به آنچه ما می خواهیم بدل شود.

اینکه از بین کدام دسته از مخاطبان، مشتریان ساخته یا انتخاب شوند هم مهم است. گاهی برندها می بینند بعد از ماهها تلاش، عده ای که ارتباطی با برند ندارند، در سبد مشتریان برند قرار گرفته اند.

این یعنی که برندها باید بدانند که مشتریان خود را از کدام گروه انتخاب کنند.

demo-attachment-2944-Dots-3

طراحی نیاز

نیازسازی و بازارسازی

دیجیتال مارکتینگ

روشهای آنلاین توسعه ی بازار

الگوریتم نیاز

مهندسی هوشمند شبکه نیاز مشتری

تبدیل سبد الکترونیک

طراحی سبد و تغییر آن به سبد دیجیتال

مهندسی سبد خرید

تبدیل نیاز به تقاضا توسط شبکه عصبی

در مسیر جستجو

طراحی الگوریتم قرار گرفتن در مسیر جستجوی مشتری

ویـــــــــــوو تـــــــــــیم
چگونه کار می کند؟

طراحی نقشه استراتژیک

بر اساس اهداف کارفرما، نقشه و مسیر استراتژیک شرکت ترسیم می گردد.

تدوین سند طراحی بازار

مفاهیم و معانی و انواع اهداف بازار در فرهنگ فروش سازمانی، گردآوری می شود.

آموزش سازمانی

کلیه لایه های سازمانی باید با سند استراتژیک فروش آشنا باشند.

اجرا،کنترل،بازخورد

پس از طراحی، حالا وقت عمل است. کلیه برنامه ها بر اساس Funnel of Marketing اجرا می گردد.